O nás

Sme spoločnosťou , ktorej veľmi záleží na dobrom mene a vysokej kvalite ponúkaných produktov a služieb.

Kedže chceme byť silným a spoľahlivým partnerom ako pre našich zákazníkov tak aj pre našich dodávateľov, prikladáme vysoký význam starostlivému výberu dodávateľov, ktorý musia spĺňať najnáročnejšie kritéria potrebné na spoluprácu s našou spoločnosťou s cieľom zabezpečiť spoľahlivý , kvalitný a vždy dostupný servis našim zákazníkom. Dôležitým kriteriom pri výbere partnerov je ich prístup v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ochrana životného prostredia a ekologický prístup k spoločnosti.

Vzhľadom k celkovej filozofii a prijatia stratégie smerovania spoločnosti Wecare s.r.o. , sme sa spojili s jedným z najvýznamnejším výrobcom a dodávateľom produktov osobnej a priemyselnej hygieny skupinou LUCART Group.

Súčasný Lucart Group, na európskej úrovni, je hlavným výrobcom MG papiera na obaly a je jedným z popredných výrobcov jemného papiera a výrobkov z neho.

Výrobná kapacita papiera je viac než 340.000 ton ročne, rozdelená do 11 papierenských strojov a 59 liniek, rozložených do siedmich výrobných závodov, päť v Taliansku a dva vo Francúzsku.

Stratégia rozvoja Lucart Group je založená na jasnom nastavení poslania, so zameraním na hlavné ciele spoločnosti:

  • kvalita výrobkov a služieb,
  • starostlivosť o zákazníka,
  • ochrana životného prostredia,
  • rešpektovanie etických a podnikateľských hodnôt.

K dosiahnutiu týchto cieľov musia viesť všetky strategické rozhodnutia spoločnosti.6b7aaf7264.jpg